Laknat Allah SWT

Adakah kita lebih takut kepada laknat Allah SWT 
atau kepada laknat manusia,
yang dicipta oleh Allah SWT.